Fizikalna terapija u domu za stare Terza Eta

U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti korisnika u našem domu za stare Terza Eta pružaju se usluge fizikalne terapije i rehabilitacije.
Stručni terapeutski tretman sprovode fizioterapeuti, a na osnovu konsultacije i naloga fizijatra.
Prostorije za fizikalnu terapiju opremljene su različitim pomagalima:
> strunjačama,
> stepenicama za korekciju hoda,
> palicama, tegovima,
> i savremenim aparatima (ultrazvuk, magnet, laser)

© Copyright 2022 - Dom za stara lica - Terza Eta - All Rights Reserved