Intenzivna nega u domu za stare Terza Eta

Dom za stare Terza Eta raspolaže specijalnim odeljenjem za intenzivnu negu gde je posebna pažnja posvećena polupokretnim i nepokretnim osobama.

Ovo odeljenje poseduje posebne bolničke krevete sa različitim funkcijama i medicinskim pomagalima.Na intenzivnoj nezi se nalaze medicinski kreveti, sa podizanjem uzglavlja i uznožja i štelovanjem visine samog kreveta, pri čemu je svaki opremljen trapezom za pacijenta.


© Copyright 2022 - Dom za stara lica - Terza Eta - All Rights Reserved