Stručni tim doma za stare Terza Eta

Naše stručno medicinsko osoblje pruža kvalitetnu uslugu na kojoj se i temelji rad našeg doma, te svakom korisniku uliva sigurnost i poverenje.
Stručno osoblje doma za stare Terza Eta sastoji se od:

lekara,
medicinskih sestara (tehničara),
negovateljica,
radnog terapeuta,
socijalnog radnika
i fizijatra po potrebi korisnika.

Stručno osoblje se brine za zdravlje i prijatnu porodičnu atmosferu, i ima individualni pristup prema potrebama svakog pojedinca.

© Copyright 2022 - Dom za stara lica - Terza Eta - All Rights Reserved