Zdravstvena zaštita u domu za stare Terza Eta

U domu za stare Terza Eta obezbedjena je 24 satna medicinska nega i briga o svim korisnicima. To podrazumeva redovni nadzor specijaliste opšte medicine, prema potrebi dolazak psihijatra, interniste, odlazak na specijalističke preglede i redovno praćenje bolesti.

Lekarske vizite su svakodnevne, a medicinske sestre sprovode propisanu terapiju (intra muskularnu, intra vensku, infuzionu terapiju), redovno kontrolišu vitalne funkcije (temperatura, pritisak, puls), previjanje, plasiranje katetera i druge intervencije.

Obezbedjena je nega u vidu sprečavanja komplikacija usled dugotrajnog ležanja i prevencije dekubitusa, kao i sanacija dekubitalnih rana uz obezbedjivanje ortopedskih pomagala. Položaj tela nepokretnih korisnika, menja se na 2 sata, svih 24h.

Obezbedjena je fizikalna terapija po nalogu fizijatra ili po potrebi korisnika.

Svakodnevno se sprovodi aktivno i pasivno razgibavanje korisnika, vežbe disanja, istezanja…

U situacijama kada se naglo pogorša zdravstveno stanje korisnika, pozivamo ekipe hitne medicinske pomoći.

© Copyright 2022 - Dom za stara lica - Terza Eta - All Rights Reserved